29 dec. 2010

Pr. Ştefan Negreanu - Porunca a şaptea: "Să nu desfrânezi" (2)

“Despre pacatul curviei” (Cateheza 2)

Partea a 2-a (Arad - 12-10-2010) - Tâlcuiri la Cărarea Împărăţiei scrisă de Pr. Arsenie Boca

Nr.C. M:S - Subiectul abordat

Prezentare

1. 1:31 - Pierderea fecioriei trupeşti

2. 7:41 - Atingeri curvăreşti

3. 8:07 - Vederi curvăreşti

4. 12:28 - Vorbirea pornografică

5. 13:03 - Citirea cărţilor curveşti

6. 13:38 - Dacă soţii trăiesc necununaţi bisericeşte

7. 15:11 - Curvii nemărturisite

8. 16:56 - Păcatele după căsătorie

9. 17:19 - Lăcomia de avere la căsătorie

10. 18:20 - Nepotrivirea de vârstă

11. 20:06 - Negrija pentru suflet

12. 21:35 - Petrecerea în casă fără POST

13. 24:02 - Desfrânarea din casă a soţilor legiuţi

14. 25:15 - Marturisirea şi Ispăşirea

15. 27:12 - Paguba din curte şi din agoniseală

16. 27:47 - Drăcuirea

17. 29:15 - Lucrarea în zi de Duminică

18. 30:44 - Lipirea sufletului de avere sau de copii

19. 33:31 - Dobândirea averii de la cineva care a curvit

20. 38:01 - Facerea de vrăji

21. 42:41 - Jurămintele, Blestemele şi Nedreptatea

22. 44:45 - Neştiinţa este păcat

23. 50:04 - Blestemele părinteşti şi Pruncuciderea

24. 52:02 - Păcatele tinereţii (neispăşite însă)

25. 55:26 - Copiii vin neascultători, necredincioşi, îndrăciti şi desfrânaţi. De ce?

26. 56:66 - Părinţii nu au ţinut postul (de carne moartă şi vie)

27. 57:39 - Mamele nu s-au păzit în curăţenie deplină

Întrebări

28. 64:11 - Canoanele ce le-am avut se (re)consideră?

29. 65:55 - Munca la câmp sâmbătă seara este păcat?

30. 67:10 - Apropierile între soţii care nu-s în acelaşi gând pot da vrajbă?

31. 70:28 - Excluderea faţă de ceilalţi semeni pe motiv de evlavie poate da vrajbă?

32. 72:15 - Ce să facă femeile care au făcut avort(uri)?

33. 73:18 - Ce să facă copiii născuţi îndrăciţi?

34. 74:57 - Se poate lucra(găti) la bucătărie Duminica?

35. 76:08 - Se poate bea cafea?

36. 78:29 - Dacă ajungem la bătrâneţe şi nu aflăm Adevărul spus de Pr Arsenie ce se întâmplă?

37. 80:55 - Astăzi mai poate un copil să-şi păstreze fecioria sufletească?

38. 81:59 - Dacă locuind cu părinţii aceştia înjură şi blesteamă atunci ce se poate face?

39. 85:54 - Când locuim la bloc cum se poate duce o viaţă duhovnicească curată?

40. 87:17 - Cum arată iadul? - O descriere făcută de Pr Arsenie Boca

41. 109:30 - Ce faci ca parinte când îţi vezi copiii mânioşi sau păcătuind?

42. 113:29 - Care este semnificaţia dogmatică a icoanei Sf.Treimi pictată de Rubliov?

43. 134:09 - Cum se face corect semnul sfintei cruci?

44. 134:20 - Ce se întâmplă creştinilor care merg la preoţii la care există o discrepanţă între ce spun şi ceea ce fac?

Pentru a asculta cuvantul Pr. Stefan Negreanu (2h:16m:09s), porniti player-ul de mai jos.Inregistrare si editare: Mina