10 aug. 2015

Acţiune filantropică – Iulie 2015

“Doamne, dă-ne toate cele necesare, să ne terminăm căsuţa!"

Aceasta este rugăciunea lui ANDREI (6 ani) şi a lui MINA (5 ani).

Ei sunt doi copii salvaţi de la avort şi, cu acordul mamelor, sunt îngrijiţi de o familie de pensionari.

În 2014, prin efortul familiei care are în grijă minorii, dar şi cu sprijinul mai multori inimi darnice, s-a cumpărat o casă ţărănească în oraşul INEU, jud. Arad.

Pentru a se asigura condiţiile obligatorii pentru creşterea celor doi copiii, sunt necesare lucrări de amenajare a căsuţei, lucrări care nu pot fi terminate, lipsind resursele financiare.

NEVOIA ÎN ACEST CAZ este de a sprijini financiar, după puteri, acoperirea cheltuielilor finale de renovare a căsuţei!

Puteţi participa la această acţiune astfel:

1. In ARAD - prin intermediul cutiei pentru donaţii, aflată în spaţiile în care "Asociaţia Ieromonah ARSENIE BOCA - Arad" îşi desfăşoară activităţile. O cutie Dăruind vei Dobândi se află si în punctul de lucru al asociaţiei, din Librăria LOGOS, str. Horia, nr 2, Arad.

2. Pentru cei care nu sunteţi arădeni, forma de participare la această acţiune se va stabili telefonic - 0723.58.90.58 - ing. Pârvu Georgeta, preşedintele "Asociaţiei Ieromonah Arsenie Boca Arad", sau donând prin virament în contul RO34 BTRL 00201205E85846XX, BTRL ARAD, precizând „PENTRU ANDREI SI MINA”.

Consiliul Director