22 sept. 2015

Scurtă prezentare

Asociaţia IEROMONAH ARSENIE BOCA ARAD

este o asociaţie nonprofit, care s-a născut având ca model personalitatea duhovnicească a Părintelui ARSENIE BOCA, neîntrecut propovăduitor evanghelic si străluminat pedagog spre Hristos al secolului al-XX-lea.
Asociaţia noastră se doreşte a fi o atitudine, un reper de renaştere morală şi spirituală, menită să descopere şi să propună direcţii de rezolvare a problemelor care îi frământă pe oameni.

Avem trei obiective majore orientate pe domeniile:

 • educaţie;
 • social;
 • cultural.
a) În domeniul educaţiei, avem în vedere următoarele:
 • proiectul principal este înfiinţarea unei şcoli şi a unei grădiniţe particulare, în care vom urmări formarea de caractere cu o educatie sănătoasă din punct de vedere moral-creştin ortodox;
 • cultivarea minţilor şi a inimilor prin lectură; în acest sens avem deschisă o librărie creştin-ortodoxă - Librăria LOGOS - situată in Arad, str. Horia nr. 2 - de unde se pot cumpăra cărţi (creştin-ortodoxe şi filosofice) de către orice doritor aflat pe drumul căutării acestui mod de educaţie;
 • organizarea unui mod sănătos de petrecere a timpului liber pentru copii (6 - 14 ani), cum ar fi: club pentru copii, tabere pe perioada vacanţelor - obiectiv realizat şi în curs de derulare;
 • educaţie informală extracuriculară pentru copii şi adulţi (clubul micului matematician, after school, cursuri de informare pentru adulţi pe diferite teme) - obiectiv realizat şi în curs de derulare.
b) În domeniul social:
 • am acordat/acordăm sprijin material şi financiar multor familii, cu venituri lunare sub 200 lei/membru de familie, pentru diverse nevoi casnice sau de sănătate - acţiune în derulare;
 • am acordat/acordăm sprijin în alimente şi haine mai multor persoane fară venituri - acţiune în derulare;
 • am acordat/acordăm sprijin umanitar, după posibilităţi, unor persoane aflate în mare dificultate de sănătate şi financiară (Acţiunile “Dăruind vei Dobândi”);
 • avem în studiu înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru bătrâni (acceptam variante de parteneriat cu alte asociaţii, cu persoane fizice sau juridice);
 • derularea unor proiecte în parteneriat cu diverse instituţii, al căror scop este:
 1. de a veni în sprijinul persoanelor defavorizate financiar, aflate în spitale/centre de îngrijire;
 2. consiliere pre şi post avort a tinerelor, precum şi susţinerea financiară a nevoilor bebeluşilor, născuţi datorită acestei consilieri, în familii fară venituri (necesarul de lapte praf, pempersuri, sau pentru alte nevoi ale familiilor cu mai multi copii).
c) În domeniul cultural:
 • Am organizat/organizăm/vom organiza evenimente culturale, conferinţe atât din proprie iniţiativă cât şi în parteneriat cu diverse persoane fizice şi juridice;
 • În cadrul asociaţiei s-a creat o filială căreia i s-a delegat organizarea de pelerinaje atât în ţară cât şi în străinătate (pentru detalii puteţi consulta site-ul Filialei Columba Arad).

Sursele financiare, momentan, provin din:

 • cotizaţii;
 • 2% din impozitul pe venit prin Declaraţia 230 (persoane fizice);
 • 20 % din impozit pe profit, in limita a 3 % din cifra de afaceri, cf. Legii sponsorizării nr. 32 pe 2004 (persoane juridice);
 • donaţii.
Presedinte:
Georgeta (Gheorghia) Pârvu