1 sept. 2017

Program filantropic 2017


DĂRUIND VEI DOBÂNDI"
DĂRUIEŞTE UN ZÂMBET


EI SUNT CEI DE LANGĂ NOI SI CARE
ACUM SUNT ”DEFAVORIZAŢI,
MÂINE NE VOR ADUCE BUCURIA GESTULUI FĂCUT ASTĂZI!


  1. CAZURILE AFLATE ÎN EVIDENŢĂ PERMANENTĂ
  • O femeie pensionară are în plasament doi baieţi şcolari clasa a-II-a, născuţi în urma campaniei “Anti avort”; nevoile sunt multiple, iar familia mamei adoptive a achiziţionat o căsuţa cu scopul ca, după majorat, cei doi copii să rămână în ea.
  • 6 familii cu mulţi copii de vârstă preşcolară şi şcolară, cu venit sub 200 lei/lună/membru de familie;
  • O bătrână, fără venituri, ingrijeşte nepotul, scolar, parasit de parinti
  • O mamă cu 3 copii din care 2 minori-elevi, văduvă, bolnavă, fără venituri financiare, au nevoie de alimente, ajutor financiar pentru nevoi casnice şi şcolare (pentru a avea unde să locuiască impreună cu copii, ingrijeşte de o bătrână, in casa acesteia!)
  • 2 familii care au unul din copii cu displazie si handicap sever, nevoile financiare, in ambele cazuri, depasind sursele de venit ale ambilor parinti (IONUT, SARA)
  • Un student provenit din familie monoparentala (tatal decedat) cu 4 copii.

* Mai poţi susţine :
1. Programul asociaţieiSuport social la domiciliu, în spitale, în Centre de Bătrâni, în Case de copii...”, şcoli...
Beneficiarii fiind familii, bătrâni/adulţi singuri, bolnavi fără aparţinători şi fără venituri, copii fără părinţi, tineri, ... ale căror nevoi ţin de ajutor ca: mâncare, suport asistenţă medicală si medicamente, diverse nevoi casnice,
2. Activităţi extracuriculare cu copii (tabere,excursii..), informare tineri pe diverse teme specifice vârstei... - activitate făcută cu angajaţi ai asociaţiei şi voluntari
Responsabil acţiuni-activităţi sociale: Stoiconiu Alina (Albinuţa), 0749 564852
3. Cheltuielile (chirie şi utilităţi) pentru spaţiul în care se desfăşoara programele educative ale asociaţiei: meditaţi pentru copii (7-18 ani), program săptămânal de informare pe diverse teme pentru tineri şi adulţi susţinut de persoane pregătite în domeniul temei prezentate: prezentare de filme tematice, intanliri cu personalitai, club şi ateliere de creaţie pentru elevi şi tineri ...


B. CAZURI SOCIALE DE URGENŢĂ, (nevoile pe care le urmărim: sănătate, umanitare, materiale, casnice, şcolare, susţinerea cheltuielilor de tabăra pentru mai mulţi copii fără posibilităţi financiare, etc), susţinute în cursul anului de acţiunile asociaţiei:
Dăruind vei Dobândisi
Dăruieşte un zâmbet
 
Preşedinte
Ing. Georgeta (Gheorghia) Pârvu
0723 58 90 58