15 ian. 2018

Program filantropic 2018

“DĂRUIND VEI DOBÂNDI"
“DĂRUIEŞTE UN ZÂMBET”

EI, SUNT CEI DE LANGĂ NOI CARE
ACUM , SUNT ” DEFAVORIZAŢI”,
MÂINE, NE VOR ADUCE BUCURIA GESTULUI FĂCUT ASTĂZI !

A. CAZURILE AFLATE ÎN EVIDENŢĂ PERMANENTĂ
  • O femeie pensionară, are în plasament doi baieţi, şcolari clasa a II-a, născuţi în urma campaniei “Anti avort”; nevoile sunt multiple, iar familia mamei adoptive a achiziţionat o căsuţa cu scopul ca după majorat cei doi copii să rămână în ea.
  • 6 familii cu mulţi copii de vârstă preşcolară şi şcolară, cu venit sub 200 lei/lună/membru de familie;
  • O mamă cu 3 copii minori-elevi, văduvă, bolnavă, fără venituri financiare au nevoie de alimente, ajutor financiar pentru nevoi casnice şi şcolare (pentru a avea unde să locuiască impreună cu copii, ingrijeşte de o bătrână, in casa acesteia!)
  • 2 familii care au unul dintre copii cu displazie si handicap sever, nevoile financiare, in ambele cazuri, depasind sursele de venit ale ambilor parinti (IONUT, SARA)
  • 1 elev, seminar, provenit din familie monoparentala 4 copii, minori, elevi.
* Mai puteţi susţine:
  • Programul asociaţiei „Suport social la domiciliu, în spitale, in Centre de Bătrâni, in Case de copii...”, şcoli... Beneficiarii fiind familii, bătrâni/adulţi singuri, bolnavi fără aparţinători şi fără venituri, copii fără părinţi, tineri, ... ale căror nevoi ţin de ajutor ca: mâncare, suport asistenţă medicală si medicamente, diverse nevoi casnice,
  • Activităţi extracuriculare cu copii (tabere,excursii..), informare tineri pe diverse teme specifice vârstei... -activitate făcută cu angajaţi ai asociaţiei şi voluntari. Responsabil: Stoiconiu Alina (Albinuţa), 0749 564852
  • Cheltuielile (chirie şi utilităţi) pentru spaţiul în care se desfăşoara programele educative ale asociaţiei: meditaţi pentru copii (7-18 ani), program săptămânal de informare pe diverse teme pentru tineri şi adulţi susţinut de persoane pregătite în domeniul temei prezentate, prezentare de filme tematice, intanliri cu personalitai, club pentru elevi şi tineri ...
B. CAZURI SOCIALE DE URGENŢĂ
Nevoile pe care le urmărim: sănătate, umanitare, materiale (casnice, şcolare), susţinerea cheltuielilor de tabăra pt. unul/mai mulţi copii fără posibilităţi financiare, etc), susţinute în cursul anului de acţiunile asociaţiei:
”Dăruind vei Dobândi” si
“Dăruieşte un zâmbet”

Preşedinte,
Ing. Georgeta (Gheorghia) Pârvu
0723 58 90 58